VestFynsYMens

HeaderPictures

YmensLogo

På denne side kan du se en kort præsentation af Vestfyns Y´s Men´s Club.

Ved spørgsmål til klubben er du velkommen til at kontakte Sekretær: Hanne Ploug-Sørensen,
Østergaardsvej 29, 5683 Haarby, tlf. 30 61 99 40 eller mail: hvps@stofanet.dk

Vestfyn Y’s Men’s Club har 19 medlemmer, som mødes hver 2. torsdag kl. 18.00.
Møderne foregår i Røde Kors Huset, Algade 16, 5683 Haarby, hvor der startes med fællesspisning. Derefter er der korte meddelelser fra udvalgene og 3 minutter, hvor en af klubbens medlemmer får ordet. Sidste halvdel af mødet er afsat til foredrag, debatoplæg eller anden form for underholdning. Klubmøder kan også foregå uden for ”huset” med besøg i natur-, kultur- eller erhvervsmæssig sammenhæng. Det er en klub, hvor både kvinder og mænd kan blive medlemmer.

Y´s Men´s CLUB

VESTFYNS Y’s Men’s CLUB – HAARBY
Blev chartret som klub nr. 89 i REGION DANMARK, lørdag den 30. maj 1981.
Klubbens formål er:
– at dyrke godt kammeratskab gennem aktiv tjeneste.
– at holde medlemmerne orienterede om og aktivt engagerede i, samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.
– at støtte aktiviteterne i lokale og andre organisationer ved medlemmernes personlige
tjeneste og ved forenede anstrengelser.
Hvorfor Y’s Man?
– fordi Y’s Men´s Club ved sin direkte verdensledelsesforbindelse bliver i stand til at
orientere og aktivere INTERNATIONALT.
– fordi Y’s Men’s Club betyder et aktivt fællesskab
til gavn for vort samfund
– fordi debatten om, kulturelle, sociale
og internationale spørgsmål vil give større udbytte
i en kreds, der kender hinanden.
For yderligere information se: http://www.fyn.ysmen.dk

YmensFooterLogo.jpg