Ny bro i Haarby

Ny bro over Haarby Å på Lindevænget
HaarbyBroLindevaenget
For at skabe bedre forhold for vand- og fiskepassage i Haarby Å under Lindevænget, etablerer Assens Kommune en ny bro vest for den eksisterende bro.

Broen støbes på stedet, og Lindevænget vil derfor være spærret for al passage over åen i anlægsperioden fra mandag den 9. november til omkring den 31. december 2015.

Den nye bro støbes i beton med et vandslug på 5 meter, som vinkles i forhold til vejen, så vandstrømmen ledes naturligt ned i faunapassagen.
Der bygges en ny dæmning mellem mølledam og faunapassagen, så vandpassage mellem disse hindres. Det nye forløb af Haarby Å dimensioners således, at vandstanden i mølledammen så vidt muligt forbliver uændret. Der etableres indløb til mølledammen gennem den gamle bro som bibeholdes.
Den eksisterende rekreative sti langs vestsiden af Haarby Å forlægges vest om den nye bro.

Projektet gennemføres i positiv dialog med lodsejere og med inddragelse af lokale lystfiskere.
Projektet finansieres af Assens Kommune.

Yderligere oplysninger

Peter T. Worm, miljømedarbejder, Assens Kommune, tlf.: 6474 7511, mail: assens@assens.dk