Lions

Lions i Haarby

Link til hjemmesiden: Lions Haarby

Lions Club Haarby er en klub med p.t.26 medlemmer, der efter byens størrelse er rigtig
flot.
Vi afholder møder 2 gange om måneden i Mødestedet, Møllevej 3.
Lions Club`s formål er at støtte humanitært og kulturelle formål. Det være sig lokalt, nationalt og internationalt.
Hjælpen ydes ganske ofte, hvor offentlige midler ikke slår til eller ikke længere kan ydes grundet besparelser.
De økonomiske midler fremskaffes ved, at vi hvert år afholder 4 loppemarkeder, salg af fyrværkeri til
nytår og hver sommer besøg af Cirkus Arena.
Nævnes kan også, at Lions hvert år sender 1 eller 2 unge mennesker ud i verden, hvor man den første uge bor hos en værtsfamilie og den næste uge bor i en lejr, hvor unge fra hele verden mødes. Dette er med til at give de unge mennesker forståelse for andre kulturer og levevis.
I Lionsåret 2013-14 i forbindelse med vores 25 års jubilæum donerede vi kr. 295.000,- primært til lokale
formål. Det er vigtigt at pointerer, at alle indsamlede midler går direkte til de nævnte formål.
Det skal bemærkes : 0 kr. til administration

Kontakt
Møllevej 3, 5683 Haarby
E-mail: haarby@lions.dk

Lions Selskabslokale

Udlejning af selskabslokale “Mødestedet” på Møllevej med
plads til 60 personer. Overskuddet tilfalder
klubbens aktivitetskasse. Reservation sker via Leif Hansen. Tlf. 64732178.

LCI emblem_2C_287+7406