(Færdig)etablering af 1,5 meter brede cykelbaner mellem Haarby og Glamsbjerg

Sidste del af arbejdet med at etablere cykelbaner på Fåborgvej og Linien mellem Køng/Gummerup og Hårby er gået i gang.

I lighed med den strækning der blev færdig i foråret – mellem Hårby og Signekær – udvides vejen, så der bliver plads til at afmærke en 1,5 meter bred cykelbane i begge sider af vejen. Nogle steder ligger husene tæt på vejen og her er det nødvendigt at forskyde vejen mod modsat side. Dette for at komme forbi ejendommene med 1,5 meter cykelbane.
I forbindelse med arbejdet vil der sideløbende foregå omlægning af kabler og flytning af en transformerstation.

En del af arbejdet er også, at etablere afvandingssystem for de nye arealer. Vandet opsamles og ledes til to nye bassiner, som også etableres i denne periode.

Arbejdet starter i den sydligste ende omkring Signekær og bevæger sig frem mod Køng/Gummerup, hvor det forventes afsluttet i foråret 2018.

I forbindelse med arbejdets udførelse vil der forekomme signalanlæg og hastighedsnedsættelser på strækningen. Vi håber, at I vil vise hensyn til entreprenørerne og have tålmodighed med de besværligheder det medfører for Jer trafikanter.

Kilde: Assens kommune/Henrik Taaning